Sidevindassistent

Hjelper til med å holde kursen i sidevind.

Reduserer sideveis forskyvning ved hjelp av bremseinngrep.

Sidevindassistenten registrerer sideveis forskyvning som følge av sterke vindkast fra siden i rett tid og hjelper føreren med å holde seg i kjørefeltet. For en plutselig sideveis forskyvning av bilen kan føre til uforholdsmessige styrereaksjoner fra førerens side. Derfor korrigerer sidevindassistenten automatisk bilens kurs fra en hastighet på 80 km/t. Dermed reduserer forskyvningen sideveis betydelig og sidevindkastenes påvirkning utlignes i stor grad eller reduseres.