Skyvedør på høyre side

Skyvedør på siden gir tilgang til laste-/passasjerrommet.

Skyvedøren på høyre side av kjøretøyet gir komfortabel tilgang til laste-/passasjerrommet. Dette er spesielt nyttig når du bruker de aktuelle kjøretøyene i tett storbytrafikk eller ved samtidig lasting og lossing via skyvedøren og bakdørene, f.eks. med en gaffeltruck.