Digital radio (DAB)

For mottak av de digitale standardene DAB og DAB+.

Den digitale radioen utvider radio- og multimediesystemer med en digital mottaker, og mottar digitale radioprogrammer på DAB og DAB+. Noe av det som er så bra med den, er det store antallet stasjoner (varierer fra land til land), det gode mottaket og imponerende lyd.

I tillegg byr den på verdifull tilleggsinformasjon, for eksempel om hva som skjer i trafikken, eller om radioprogrammet. Siden det ennå ikke er digitale sendinger overalt, veksler den digitale radioen automatisk mellom digitalt og analogt mottak, alt etter signalstyrken.