Kombiinstrument med fargedisplay

Multifunksjonell og lett å lese.

Takket være fargedisplayet på 5,5 tommer (14 cm) gjør det attraktive kombiinstrumentet det lett å lese informasjonen som vises, og menystyringen i førerens synsfelt er oversiktlig. All relevant informasjon kan – avhengig av det valgte kjøretøyutstyret – velges i menyen og vises på fargedisplayet.

Dette omfatter kjørecomputeren med ECO-forbruksverdier, det gjennomsnittlige drivstofforbruket, AdBlue®-tanknivået og utvalgte kjøretøydata. I tillegg gir menyen tilgang til radio, navigasjon1, medier, telefon, førerassistansesystemer, kjøretøyinnstillinger og service. Menyvalget gjøres via touch control-knappen til venstre på multifunksjonsrattet. Fargedisplayet er plassert mellom speedometeret til venstre og turtelleren til høyre.
1

På grunn av flaskehalser kan kommunikasjonsmodulen (LTE) for visse kjøretøy midlertidig være berørt av leveringsproblemer. Digitale tillegg, inkludert nødanropssystemet (eCall), er spesielt berørt. Hos Mercedes-Benz forhandlerne får du alltid oppdatert informasjon om dette.