Aktiv kjørefeltassistent

Hjelper føreren med å holde bilen innenfor kjørefeltet.

Uoppmerksomhet eller tretthet kan føre til at du kommer ut av kjørefeltet uten å merke det. Den aktive kjørefeltassistenten kan i dette tilfellet varsle føreren akustisk og visuelt. For kjøretøy med for- eller bakhjulsdrift gis det også et haptisk varsel i form av vibrasjoner i rattet. Hvis føreren ikke reagerer, kan ensidig bremsing fra den aktive kjørefeltassistenten bidra til å lede bilen tilbake til kjørefeltet. Ved hjelp av et kamera kan systemet registrere om du krysser heltrukne kjørefeltmarkeringer.