DISTRONIC

Kan avlaste på motorvei og i kø med hyppige stopp.

Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC kan holde avstanden (innstilt av føreren) til bilen foran. Dette kan forenkle kjøring på for eksempel motorvei og når du kjører i kø med hyppige stopp. Systemet akselererer og bremser bilen automatisk med inntil halvparten av full bremseeffekt for å opprettholde sikker avstand til bilen foran.
Hvis systemet registrerer at det er nødvendig med kraftigere bremsing, varsles føreren visuelt og akustisk slik at han/hun – om nødvendig – kan bremse ned bilen. Ved fare for kollisjon griper i tillegg den aktive bremseassistenten inn for om mulig å forhindre en ulykke.