Mercedes-Benz nødanropssystem

Automatisk nødanrop for rask hjelp.

Ved en ulykke kan nødanropssystemet til Mercedes-Benz forkorte den tiden som går før redningsmannskapene kommer frem til ulykkesstedet. Dataoverføringen utføres via kommunikasjonsmodulen (LTE)1 for digitale tjenester i kjøretøyet. Nødanropet kan utløses automatisk av kollisjonssensorene eller manuelt av føreren via SOS-knappen i takbetjeningsenheten. Nødanropet sendes deretter til Mercedes-Benz nødnummer eller til en lokal nødanropssentral. 

Systemet etablerer en taleforbindelse til Mercedes-Benz nødanropssentralen eller til den lokale nødanropssentralen og overfører den nøyaktige posisjonen og annen informasjon som er nødvendig for effektiv redning og berging. Samtidig blir flåtelederen varslet og holdt løpende informert om de enkelte tiltakene. Mercedes-Benz nødanropssystemet er allerede aktivert ved overleveringen av kjøretøyet. Det er ikke nødvendig å godta egne bruksvilkår for dette.
1

På grunn av flaskehalser kan kommunikasjonsmodulen (LTE) for visse kjøretøy midlertidig være berørt av leveringsproblemer. Digitale tillegg, inkludert nødanropssystemet (eCall), er spesielt berørt. Hos Mercedes-Benz forhandlerne får du alltid oppdatert informasjon om dette.