Firehjulsdrift 4x4 med Torque-on-Demand

Leder drivkraften der det er behov for den.

Dermed takler du bratte stigninger, kjøring på løst eller glatt underlag og krevende veiforhold: Den variable firehjulsdriften sikrer automatisk optimal håndtering og kjøreegenskaper. Hvis det er fare for over- eller understyring, griper stabiliseringen inn. I fjellområder drar tunge kjøretøy spesielt nytte av bedre kontroll ved igangkjøring og manøvrering. Firehjulsdriften gir dessuten større bakkeklaring og vadedybde og kan forsere brattere rampe- og overhengsvinkler. Dette er en fordel ved kjøring på veier uten fast dekke og på byggeplasser.