6-trinns manuell girkasse

Lett giring med lite vibrasjoner.

Den 6-trinns manuelle girkassen kombinerer høy girings- og kjørekomfort med effektivitet og god respons. Betjeningen via girspaken er lett og i stor grad fri for vibrasjoner. Girskiftene er smidige. Takket være girkassens store utvekslingsområde forblir motorturtallet lavest mulig i enhver kjøresituasjon. 
Dette resulterer i lave forbruksverdier og maksimal støykomfort. Girutvekslingen til 1. gir er særdeles lav og muliggjør finmanøvrering i lave hastigheter, mens girutvekslingen til 6. gir er høy og støtter forbruksoptimalisert kjøring.