Parkeringspakke 360°-kamera

Parkeringspakke 360°-kamera.

Parkeringspakken med 360°-kamera kan avlaste føreren betydelig takket være utsyn i alle retninger og parkeringsassistent. Systemet assisterer ved kjøring inn i og ut av parkeringsluker samt ved manøvrering. 360°-kameraet gjør det nærmeste området rundt bilen synlig, også fra fugleperspektiv og nedenfor vinduslinjen. Det hjelper til med å oppdage hindringer ved parkering og manøvrering. Dessuten varsler parkeringsassistenten visuelt og akustisk om hindringer foran og bak kjøretøyet opp til en hastighet på 10 km/t, og bidrar til å hindre skader i forbindelse med parkering og manøvrering.