Trafikkskiltassistent

Avlaster ved hyppig skiftende fartsgrenser.

Trafikkskiltassistenten viser føreren fartsgrenser som den har registrert, innkjørings- og forbikjøringforbud samt opphevelsen av disse og varsler ved brudd på innkjøringsforbud. Dette er særlig til hjelp på strekninger med stadig skiftende fartsgrenser, for eksempel med mye veiarbeid. Et visuelt og akustisk signal varsler hvis systemet oppdager at føreren ikke overholder et innkjøring forbudt-skilt.