Digitalt bakspeil

God sikt bakover.

Det digitale bakspeilet gir deg klar sikt bakover selv om skillevegger, dører eller bagasje blokkerer utsikten. Kamerabildet i det digitale bakspeilet kan gi deg bedre oversikt over trafikksituasjonen rett bak bilen, og gjør det lettere å manøvrere og parkere.

Enten det er ryggeparkering, i tett trafikk eller i fotgjengersoner: god sikt bakover er viktig i mange situasjoner. Kameraet som er montert bak på taket lar deg se området rett bak kjøretøyet klart og tydelig i bakspeilet. Dermed har du god sikt bakover også med skillevegg, med et fullastet kjøretøy, manglende bakrute eller mange passasjerer. Med vippebryteren nederst på speilhuset kan du dessuten lett skifte mellom vanlig speilfunksjon og kamerabilde.