Sidevindassistent

Hjelper til med å holde kursen i sidevind.

Sidevindassistenten registrerer sideveis forskyvning som følge av sterke vindkast fra siden i rett tid og hjelper føreren med å holde seg i kjørefeltet. En plutselig sideveis forskyvning av bilen kan føre til uforholdsmessige styrereaksjoner fra førerens side. Derfor korrigerer sidevindassistenten automatisk bilens kurs fra en hastighet på 80 km/t. Dermed reduseres forskyvningen sideveis betydelig og sidevindkastenes påvirkning utlignes i stor grad eller reduseres.