KEYLESS-START

Bekvemt kjøregodkjenningssystem.

Motorstart og -stopp med et knappetrykk.

Start motoren enkelt med et knappetrykk: Kjøregodkjenningssystemet KEYLESS-START gjør det mulig å starte motoren bare ved å trykke på start-stopp-knappen samtidig som du trår på clutch- eller bremsepedalen. Det er nok at du har den elektroniske nøkkelen på deg. I den er opplysningene for kjøregodkjenning lagret. Denne funksjonen avlaster føreren særlig ved hyppig inn- og utstigning, siden han/hun ikke må ta nøkkelen i hånden hver gang og sette den i tenningslåsen.