Bidrar til å unngå påkjørsler og fotgjengerulykker.

Assisterer med alt fra varsling til nødbremsing.

Den aktive bremseassistenten kan bidra til å unngå kollisjon med forankjørende biler samt fotgjengere som krysser veien foran deg. Assistenten kan også redusere følgene ved en eventuell ulykke. Når det er registrert fare for kollisjon, utløses først en visuell og akustisk varsling. Hvis føreren bremser, trer eventuelt den adaptive bremseassistenten støttende til. Denne bygger ved behov opp et tilstrekkelig bremsetrykk for om mulig å unngå en kollisjon. Dersom føreren ikke reagerer, griper systemet automatisk inn med en autonom nødbremsing. I lave hastigheter kan det dette være tilstrekkelig til å forhindre en påkjørsel.

Lorem Ipsum