Hjelper føreren med å holde bilen innenfor kjørefeltet.

Kan varsle og føre bilen tilbake i kjørefeltet.

Uoppmerksomhet eller tretthet kan føre til at du kommer ut av kjørefeltet uten å merke det. Da kan den aktive kjørefeltassistenten varsle føreren omgående og følbart gjennom pulserende vibrering i rattet. Hvis føreren ikke reagerer, kan ensidig bremsing fra den aktive kjørefeltassistenten bidra til å lede bilen tilbake til kjørefeltet. Ved hjelp av et kamera kan systemet registrere om du krysser heltrukne kjørefeltmarkeringer.

Lorem Ipsum