Komfortpakke

Behagelig opphold i passasjerrommet.

Utstyret i Komfortpakken gjør det enda mer behagelig å oppholde seg i passasjerrommet og omfatter funksjonelle detaljer som kan være til nytte. Kledningen på sideveggene og i taket gjør passasjerrommet tiltalende å både se og ta på. Kupélys og håndtak øker funksjonaliteten.

For ekstra sikkerhet under godstransport er lastsikringsskinnesystemet en del av utstyrsomfanget.