Filholderpakke

Kan hjelpe med å holde og skifte kjørefelt.

Filholderpakken kan hjelpe deg med å holde bilen i riktig kjørefelt og gjøre det sikrere å skifte fil på flerfeltsveier. Den består av kjørefelt- og blindsoneassistenten. Kombinasjonen av de to førerassistansesystemene kan være et stort pluss med hensyn til kjøresikkerhet og avlastningskomfort.

Blindsoneassistenten varsler føreren visuelt og akustisk dersom det er kjøretøy i blindsonen. Kjørefeltassistenten varsler med vibrasjoner i rattet hvis bilen krysser en registrert kjørefeltmerking.