Kjørefeltassistent

Verdifull assistanse for å holde bilen i kjørefeltet.

Kjørefeltassistenten kan bidra til å unngå ulykker som følge av at man utilsiktet er i ferd med å forlate kjørefeltet. Hvis bilen utilsiktet forlater kjørefeltet, for eksempel på grunn av uoppmerksomhet, advarer systemet med en pulserende vibrasjon i rattet. På den måten oppfordres føreren til å styre bilen tilbake i kjørefeltet.

Kjørefeltassistenten evaluerer bildene fra multifunksjonskameraet som er plassert i midten bak frontruten. Kjørefeltmarkeringer registreres ved hjelp av kontrastforskjeller mellom dem og veibanen. Ved ugjenkjennelige kjørefeltmarkeringer, for eksempel på grunn av dårlig sikt eller en snødekt veibane, er funksjonen til systemet betydelig svekket eller ikke tilgjengelig. Ut fra dataene til multifunksjonskameraet og den registrerte føreraktiviteten, avgjør systemet om kjørefeltet blir forlatt utilsiktet eller med vilje og advarer føreren om nødvendig. Hvis kjørefeltassistenten gjenkjenner en aktiv kjørestil, for eksempel med styring, bremsing, akselerasjon eller bruk av blinklys, varsler ikke systemet. Kjørefeltassistenten er aktiv fra og med en hastighet på ca. 60 km/t. Via menyen "Assistanse" på kombiinstrumentet kan føreren slå systemet på og av samt stille inn følsomheten.