Ryggekamera

Økt sikkerhet under rygging.

Ryggekameraet hjelper deg under parkering og finmanøvrering: Det gjør området rett bak bilen synlig, et område du ikke har fri sikt til. Dermed kan du unngå skader i forbindelse med parkering og finmanøvrering. Dynamiske hjelpelinjer og 180°-visning gjør det lettere å orientere seg under rygging.

Et infrarødkamera er innebygget i håndtakslisten på bakluken, hvor det filmer området rundt hekken på bilen og sender informasjonen til multimediesystemets display. Den digitale bildeoverføringen har ytterligere forbedret kvaliteten på visningen.

Ryggekameraet aktiveres idet bilen settes i revers. Det slår seg ikke av før du er ferdig med å manøvrere. Det vil si når revers ikke har vært valgt på 15 sekunder, bilen er kjørt mer enn 10 meter eller fortere enn 10 km/t.

Kamerabildet til ryggekameraet dekker et område på ca. tre meter bak kjøretøyet. Horisontale og vertikale hjelpelinjer hjelper føreren med å anslå avstander. De horisontale linjene vises i en avstand på 0,3 m, 1,00 m og 2,00 m. De vertikale gule linjene representerer kjøretøyets bredde pluss 0,10 m sikkerhetsavstand.