Tyverisikringspakke

Alarmsikring.

Tyverisikringspakken kan hjelpe deg å sikre bilen ved hjelp av en visuell og akustisk alarm ved registrert tyverifare. Den består av en innbrudds- og tyverialarm, kupéovervåking og en borttauingsalarm.

Alarmen utløses hvis en av dørene, bakluken eller panseret åpnes av uvedkommende, noe beveger seg i kupeen eller bilen heves, mens alarmsystemet er aktivert. Den akustiske alarmen høres i ca. 25 sekunder i intervaller, og nødblinkanlegget blinker i ca. 4 minutter med høy frekvens.

Alarmen utløses dersom

  • fører- eller passasjerdøren eller en av skyvedørene åpnes eller låses opp fra innsiden
  • bakluken eller bakvinduet som kan åpnes separat åpnes
  • panseret åpnes
  • bilen låses opp med nødnøkkelen
  • bilen heves eller
  • noe beveger seg i kupeen