Hold avstand.

Aktiv avstandsassistent DISTRONIC

Den radarbaserte aktive avstandsassistenten DISTRONIC holder automatisk avstanden til forankjørende kjøretøy og kan hjelpe føreren ved for eksempel kjøring på motorvei og rykkvis køkjøring. Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC akselererer og bremser bilen automatisk med inntil halvparten av full bremseeffekt for å opprettholde sikker avstand til bilen foran. Hvis systemet oppdager at det er behov for kraftigere bremsing, aktiveres et støtvis akustisk varselsignal, og i tillegg tennes et varselsymbol i kombiinstrumentet.

Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC kan aktiveres fra en hastighet på 20 km/t ved å betjene TEMPOMAT-hendelen. Den opererer i et hastighetsområde fra 0 til 200 km/t. Bilen starter opp igjen når du trår på gasspedalen eller drar i TEMPOMAT-hendelen og akselererer automatisk til den innstilte hastigheten når trafikksituasjonen tilsier det.

Lorem Ipsum