Fleksibel lastsikring.

Systemskinner forankret i gulvet til fastgjøring av last.

Lastsikringssystemet gjør det mulig å sikre lasten forskriftsmessig og fleksibelt. Ved hjelp av festeringer og festestropper (tilvalg) kan last festes til de to lastsikringsskinnene på lasteromsgulvet. Maksimal punktvis trekkbelastning for hver lastsikringsskinne er inntil 500 daN. Hullmønsteret med en avstand på 25 mm gjør at lasten kan sikres fleksibelt over hele lasteflaten.

Lorem Ipsum