Verdifull assistanse for å holde bilen i kjørefeltet.

Kan bidra til å holde bilen i kjørefeltet.

Kjørefeltassistenten kan bidra til å unngå ulykker som følge av at man utilsiktet er i ferd med å forlate kjørefeltet. Et multifunksjonskamera gjenkjenner kjørefeltmarkeringene og overvåker om bilen holder seg innenfor kjørefeltet. Hvis bilen utilsiktet forlater kjørefeltet, for eksempel på grunn av uoppmerksomhet, advarer systemet med en pulserende vibrasjon i rattet. På den måten oppfordres føreren til å styre bilen tilbake i kjørefeltet.

Kjørefeltassistenten er aktiv fra og med en hastighet på ca. 60 km/t. Via menyen "Assistanse" på kombiinstrumentet kan føreren slå systemet på og av samt stille inn følsomheten. Hvis kjørefeltassistenten gjenkjenner en aktiv kjørestil, for eksempel med styring, bremsing, akselerasjon eller bruk av blinklys, varsler ikke systemet.

Lorem Ipsum