Blindsoneassistent

Er til hjelp når du skifter kjørefelt og rygger.

Blindsoneassistenten1 med Rear Cross Traffic Alert avgir visuelle og akustiske signaler som kan bidra til å forhindre ulykker når du skifter kjørefelt og rygger. Hvis blindsoneassistenten registrerer et kjøretøy i blindsonen, varsler den med en rød trekant i det aktuelle sidespeilet.

Ved hjelp av nærområdesensorer overvåker systemet omgivelsene i en avstand på ca. tre meter langs og bak bilen. Blindsoneassistentens overvåkning starter når bilen når en hastighet på ca. 30 km/t.
Rear Cross Traffic Alert kan varsle deg om kryssende trafikk når du rygger. Systemet er aktivt inntil en hastighet på 10 km/t.

1

Blindsoneassistenten er foreløpig ikke tilgjengelig og erstattes inntil videre av klargjøringen for blindsoneassistent. I forbindelse med DISTRONIC er blindsoneassistenten fortsatt tilgjengelig.