Hold stø kurs 

Kan redusere sideveis forskyvning ved hjelp av bremseinngrep.

Sidevindassistenten kan registrere sideveis forskyvning som følge av sterke vindkast fra siden og hjelpe føreren å holde bilen i kjørefeltet. En plutselig sideveis forskyvning av bilen kan føre til uforholdsmessige styrereaksjoner fra førerens side. I hastighet over 80 km/t kan sidevindassistenten automatisk korrigere bilens kurs. Dermed reduseres forskyvningen sideveis betydelig og sidevindkastenes påvirkning utlignes i stor grad eller reduseres.

Lorem Ipsum