Konkurranseregler I Mercedes-Benz varebil

Konkurranseregler

"Prøvekjøring Vito 25 år" 

1.       Deltakeren må ha fylt 18 år innen konkurransedeltakelse og inneha førerkort klasse B.

2.      Konkurranseperioden er satt til tom 31/12-2021.

3.       Alle deltakere må delta under eget navn, og reelt navn på evt firma. Mercedes-Benz Norge forbeholder seg rettene til å ettergå opplysningene som er gitt før premien utleveres. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre tap av premie.

4.      Vinnerens navn, og dens firmanavn kan brukes i markedsføring av Mercedes-Benz Norge, i interne og eksterne kanaler, betalte og ubetalte. Gjennom deltakelse i konkurransen godkjenner deltaker bruksrettighetene over.

5.      Med mindre noe annet klar fremgår av premiebeskrivelse, eller det uomvistelig er avtalt, er Mercedes-Benz Norge ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien. Dette gjelder evt tilleggsutstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.

6.      Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner.

7.       Mercedes-Benz Norge forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.

8.      Ved deltakelse i konkurransen hos Mercedes-Benz Norge, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutningene Mercedes-Benz Norge kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. Mercedes-Benz Norge forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler, eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.

9.      For å være med i trekningen må man registrere seg for, og gjennomføre en prøvekjøring av en Mercedes-Benz Vito innen 31/12-2021.

10.  Vinneren trekkes vilkårlig basert på registrerte prøvekjøringer hos samtlige offisielle forhandlere av Mercedes-Benz Vito.

11.   Vinneren av konkurransen vil bli kontaktet innen utgangen av uke 3, 2022.

12.  Personopplysninger hentet inn i sammenheng med konkurransedeltakelse, skal kun benyttes til å kontakte eventuelle vinnere. Opplysningene vil bli slettet etter at konkurranseperioden er over.

13.   Ansatte (og deres nærmeste familie) i Bertel O.Steen AS, tilknyttede forhandlere eller samarbeidspartnere kan ikke delta i konkurransen.

14.  Premien er en valgfri varebilinnredning fra Würth til en verdi av opptil 50.000,-

15. Vinneren må ta høyde for at premien kan være skattepliktig iht. skatteloven.

Lorem Ipsum