Besparelser

Mindre styr og bedre lønnsomhet med Mercedes PRO flåtestyring

Slik sparer du penger på bedre organisering av bilflåten din

Å tjene penger er aldri så bra når man samtidig sparer. Her er nye muligheter for alle med flere kjøretøyer i drift.

Mindre styr og bedre lønnsomhet med Mercedes PRO flåtestyring

I dag har effektivisering og kostnadskontroll blitt viktigere enn noen sinne. Dette har fått en selvforsterkende effekt – når alle vil kutte kostnader, synker marginene. Som vanlig er tyskerne effektivt på ballen, og har satt mest mulig lønnsom drift i førersetet.  

 

Løsningen for mange har blitt større grad av flåtestyring. Skal du redusere kostnadene, må du redusere dem varsomt. Det er enkelt å kutte utgifter, men vanskelig å kutte dem slik at de gir ny vekst. En forholdsvis beskjeden investering, kan føre til store besparelser. Yrkesbiler er en viktig brikke i alle nasjonale økonomier, og effektivisering vil gi merkbare utslag. Flåtestyring fører til nettopp dette fordi det gir en helt ny mulighet til å styre flåten, knipe inn der det trengs eller åpne opp der det er en mulighet. Kort sagt, en bedre driftsøkonomi.

 

Slik kutter du drivstoffutgiftene med 20 prosent

De to viktigste grunnene til å satse på flåtestyring er besparelser i form av lavere drivstoffutgifter samt lovpålagte krav til rapportering, kjøretid, etc. En smartere benyttelse av kjøretøyene fører til reduksjon i drivstoffbruk, noe som er særlig viktig når prisene på bensin og diesel har en tendens til å alltid bare gå opp og aldri ned.  Enkelte beregninger sier av drivstoffutgiftene kan reduseres med opp til 20 prosent med flåtestyring. Lovpålagt rapportering blir også enklere og mer effektiv med økt grad av automatisering. Dette vil også i stor grad bidra til å spare kostnader.

 

Dette er Mercedes PRO

Mercedes PRO er utviklet for å utnytte digitale muligheter for å gjøre hverdagen din enda mer effektiv, og er betegnelsen på alle dagens og fremtidens løsninger og digitale tjenester fra Mercedes. Det er et system i kontinuerlig utviklet slik at det til enhver tid er oppdatert og gir eksakt informasjon.

 

Hovedideen er å koble din arbeidshverdag sammen med teknologien gjennom såkalt flåtestyring. Bilparken kan utnyttes mer effektivt siden du har full oversikt til enhver tid. Dette medfører den kan fjerndirigeres og spores på en mest mulig effektiv måte slike at for eksempel oppdrag kan tildeles den sjåføren som er nærmest. Systemet registrerer også hvordan turen har vært kjørt. Dette gjør det enkelt å identifisere bedre kjørevaner som kan spare både drivstoff og tid.

 

Med Mercedes PRO Connect snakker bedriften og bilene sammen

Mercedes PRO starter med oppkoblings- og flåteløsningene i Mercedes PRO Connect. Connect kobler bilene sammen med bedriften for økt effektivitet og produktivitet både i ledelsen, økonomiavdelingen og flåteadministrasjonen. Forenklet og optimalisert serviceplanlegging og kontinuerlig tilgjengelig informasjon om bilens tilstand gjør at risikoen for nedetid reduseres.

 

Nye Mercedes Sprinter er først ute med fremtidsteknologien

Den nye Sprinter er den første varebilen som leveres med Mercedes PRO Connect innebygd fra fabrikk. Dette gjør bilen koblet opp til systemet fra første kilometer og innebærer helt nye muligheter til både å spare og tjene penger.

Mercedes PRO setter sammen alle relevante tjenester på en nettbasert plattform. Til å begynne med tilbys noen utvalgte tjenester som hele tiden vil videreutvikles og individuelt tilpasses deg. Målet er å koble dine behov til fremtidsteknologiene fra Mercedes, og å veve dem inn i hverdagen din på en smart måte.

Lorem Ipsum