WLTP & RDE I Mercedes-Benz

WLTP og RDE – de nye målemetodene.

Også sertifiseringsmetoder blir utdatert. Derfor avløses NEDC-metoden av WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) for måling av forbruks- og utslippsverdier. NEDC (New European Driving Cycle), som har vært benyttet i Europa siden 1992, ble opprinnelig utviklet som en teoretisk målesyklus. En moderne sertifiseringsmetode bør imidlertid levere så realitetsnære verdier som mulig. Og det gjorde ikke NEDC-metoden lenger. Derfor ble WLTP-metoden utviklet etter et initiativ fra UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Den nye WLTP-syklusen er basert på empirisk innsamlede, reelle kjøredata fra ruter i Asia, Europa og USA og er dermed betydelig mer representativ.

Den nye sertifiseringsmetoden måler dessuten utslipp av skadelige stoffer under reell kjøring på vei: For de nye avgassnormene Euro 6c, Euro 6d-TEMP og Euro 6d suppleres WLTP-sertifiseringen på laboratoriet med måling av utslipp av skadelige stoffer på vei. Fastsettelsen av "Real Driving Emissions" (RDE) skal sørge for at grenseverdien for nitrogenoksider og partikkelantallet overholdes, ikke bare i laboratoriet, men også ved reell kjøring på vei.

Gir bedre oversikt og et mer realistisk bilde av forbruket på vei.

WLTP-metoden reduserer differansen mellom verdiene som er beregnet på såkalt rullende landevei, og reelle forbruksverdier. Dette skyldes den nye kjøresyklusen, som gir et bedre bilde av dagens kjøreprofiler. I tillegg må forbruksverdiene dokumenteres for hver enkelt bil. Det betyr at både vekt, luft- og rullemotstand samt tilleggsutstyr hensyntas når sertifiseringsverdiene beregnes. I tillegg kommer beregningen av "Real Driving Emissions" (RDE) som sikrer at grenseverdien for nitrogenoksider og partikkelantallet overholdes, ikke bare i laboratoriet, men også ved reell kjøring på vei.

Men heller ikke WLTP kan levere "individuelle" forbruksverdier. Metoden er en standardisert testsyklus som ikke kan avbilde en enkelt førers personlige forbruk. En bils faktiske forbruk på vei avhenger i stor grad av individuell kjørestil, strekningens profil, trafikktetthet, bilens last samt av ytre faktorer som f.eks. temperatur. Dette kan ikke gjengis en-til-en ved hjelp av en standardisert testmetode.

Oversikt over WLTP & RDE

Utslippstyper

Mindre utslipp av skadelige stoffer bedrer luftkvaliteten.

Overgangsfase

Ulike omstillingsfrister i EU.

WLTP

Den nye WLTP-metoden – en mer reell måling av forbruk og utslipp.

Konsekvenser for kundene

Enhetlig sertifisering, ulike avgifter.

RDE

Real Driving Emissions (RDE) – måling av partikkel- og karbonutslipp på vei.

Kjørestil

Kjør smart og spar drivstoff. Kjørestilen kan gi et mer effektivt forbruk.