Betydning for kundene I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP betydning for kundene

Betydning for kundene.

Enhetlig sertifisering, ulike avgifter.

Betydning for bilavgiftene.

I mange EU-land utgjør en bils CO2-utslipp også grunnlaget for bilavgiftene – dette bestemmes av landets regjering. I de fleste europeiske land med CO2-avhengige avgifter finnes det imidlertid ennå ikke noe bindende vedtak om hvordan avgiftene skal beregnes for WLTP-sertifiserte biler. I prinsippet er EU-landenes frist for omstilling av avgiftsberegningen først 01.01.2021.

Det forventes at CO2-utslippene målt med WLTP-metoden vil være høyere enn med NEDC-metoden. Med mindre avgiftsformelen endres tilsvarende, vil dette medføre høyere bilavgifter.  

Lavere forbruk fra begynnelsen av.

Styre forbruket med CO2-konfiguratoren.

Med den nye WLTP-metoden kan du begynne å spare drivstoff allerede under konfigureringen. Mercedes-Benz varebil har oversikt over CO2-utslippene for hver enkelt bil. Dermed vet du allerede under konfigureringen av bilen hvordan bilens utstyr vil påvirke drivstofforbruket.

Du kan redusere bilens vekt ved å velge lette komponenter, f.eks. bakakselfjær av glassfiberforsterket plast på Sprinter, som reduserer bilens vekt med ca. 12 kg. Luftmotstanden kan du redusere ved å blant annet velge en mest mulig lukket design på felgene samt aerodynamiske påmonteringsdeler eller understellskledninger. Rullemotstanden kan du redusere ved å f.eks. velge dekk med lav rullemotstand. Når du velger utstyr til bilen, kan du dermed både tenke på komfort og funksjonalitet samt velge utstyr som gir lavest mulig drivstofforbruk.