Overgangsfase I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz overgangsfase til WLTP

Overgangsfase.

Ulike omstillingstidspunkter i EU.

Overgangsfasen fra NEDC til WLTP.

Det er fastsatt at alle de 28 EU-landene skal ha foretatt omstillingen til den nye WLTP-sertifiseringen innen utgangen av 2020. Tidsplanen for formidling av forbruks- og utslippsverdiene samt tilpasningen av bilavgiftene er likevel ikke helhetlig for hele EU.

NEDC-verdiene beholdes foreløpig.

Ulikheter mellom NEDC og NEDC basert på WLTP.

I tillegg til WLTP-verdiene skal det fortsatt fastsettes NEDC-verdier for alle biler frem til utgangen av 2020. Disse verdiene er også å finne i bilens dokumenter. Derfor vil det fremtidig, etter WLTP-sertifiseringen, bli beregnet en NEDC-verdi med en metode fastsatt av lovgiver. Rammebetingelsene fastlagt i WLTP gjelder fortsatt.

De beregnede NEDC-verdiene utgjør grunnlaget for fastsettelsen av CO2-utslippet fra en produsents bilflåte. Disse verdiene ble opprinnelig definert basert på NEDC-sertifiseringen.

Ulike tidspunkter, andre grenseverdier.

Bilklassene M1 og N1 - ulikheter

Både når det gjelder grenseverdier og innføringstidspunkter skiller WLTP-sertifiseringen mellom biler som er registrert som personbil (M1), og biler som er registrert som varebil (N1): For biler med varebilregistrering N1 gruppe II og III og klasse N2 skjer omstillingen fra NEDC til WLTP ett år senere enn for biler som er personbilregistrert. Det betyr at WLTP gjelder for nye typegodkjenninger med varebilregistrering N1 gruppe II og III samt klasse N2 fra og med 01.09.2018, og fra og med 01.09.2019 for alle nyregistrerte biler.

Et unntak er biler med en vekt på over 2840 kg, noe som kan gjelde Sprinter. WLTP gjelder ikke for disse bilene. De sertifiseres fortsatt etter avgassnorm Euro VI på motortestbenken. Veier bilen mellom 2380 kg og 2840 kg, er det mulig å velge mellom WLTP-sertifisering på rullende landevei og sertifisering på motortestbenk.