WLTP I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

En mer reell måling av forbruk og utslipp.

Den nye WLTP-metoden.

Også sertifiseringsmetoder blir utdaterte. Derfor avløses NEDC-metoden av WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) for måling av forbruks- og utslippsverdier. NEDC (New European Driving Cycle), som har vært benyttet i Europa siden 1992, ble opprinnelig utviklet som en teoretisk målesyklus. En moderne sertifiseringsmetode bør imidlertid levere så realitetsnære verdier som mulig, slik at du kan sammenligne ulike biltyper. Og det gjorde ikke NEDC-metoden lenger. Derfor ble WLTP-metoden utviklet etter et initiativ fra UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Den nye WLTP-syklusen er basert på empirisk innsamlede, reelle kjøredata fra ruter i Asia, Europa og USA og er dermed betydelig mer representativ.

I henhold til § 15 nr|. 2 og 3 VO 2017/1151/EU gjelder følgende innføringsdatoer:

  • 01.09.2017: nye biltyper i klasse M1 og M2
  • 01.09.2018: nye biltyper i klasse M1 og M2
  • 01.09.2018: nye biltyper i klasse N1 gruppe II og III og klasse N2
  • 01.09.2019: nye biltyper i klasse N1 gruppe II og III og klasse N2

Ny kjøresyklus og spesifikke verdier for hver bil.

En sammenligning av WLTP og NEDC.

Nytt ved WLTP-sertifiseringen er fremfor alt testsyklusen og kravet om at spesifikke forbruksverdier skal kunne dokumenteres for alle mulige konfigurasjoner en bil har.

En sammenligning av de to testsyklusene viser at WLTP-syklusen er mer realitetsnær og sammensatt enn NEDC. Den varer i 30 minutter i stedet for 20, det akselereres hyppigere og bilen står betydelig mindre i ro. Topphastigheten ligger på 131 km/t, noe som er omtrent 10 km/t høyere enn i NEDC-syklusen.

WLTP-metoden beregner dessuten forbruks- og utslippsverdiene spesifikt per bil, ettersom både bilens vekt samt luft- og rullemotstand kan endres avhengig av bilens utstyr. Metoden tar også hensyn til tilleggsutstyr. Dersom du f.eks. kjøper aerodynamisk gunstige dekk som tilleggsutstyr, kan dette ha positiv innvirkning på forbruksverdiene.

Gir et mer realistisk bilde av forbruket på vei.

Fordelene ved WLTP.

Verdiene som er fastsatt med WLTP-metoden vil ligge betydelig nærmere det reelle drivstofforbruket ditt på vei, enn verdiene som ble beregnet med NEDC-metoden. Dette skyldes den nye kjøresyklusen, som gir et bedre bilde av dagens kjøreprofiler. I tillegg må forbruksverdiene dokumenteres for hver enkelt bil. Det betyr at både vekt, luft- og rullemotstand samt tilleggsutstyr hensyntas når sertifiseringsverdiene fastsettes.

Men heller ikke WLTP kan levere "individuelle" forbruksverdier. Metoden er en standardisert testsyklus som ikke kan avbilde en enkelt førers personlige forbruk. En bils faktiske forbruk på vei avhenger i stor grad av individuell kjørestil, strekningens profil, trafikktetthet, bilens last samt av ytre faktorer som f.eks. temperatur. Dette kan ikke gjengis en-til-en ved hjelp av en standardisert testmetode.