Digital kjørebok.

Registrer og dokumenter hver tur på en enkel måte.

Vårt tilbud.

Med Mercedes PRO connect er det enklere enn noen gang å følge med på og registrere bruken av kjøretøyene i flåten. Hver tur registreres helt automatisk og er tilgjengelig i verktøyet for kjøretøyadministrasjon og Mercedes PRO connect-appen1.

Digital kjøreoversikt.

Du får raskt tilgang til viktige data for kjøretøyene i flåten, f.eks. turene som er kjørt.2

Digital kjørebok.

Få en signert PDF til skattemeldingen med et knappetrykk3,2.
1

Appen Mercedes PRO connect skal ikke brukes mens man kjører. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

2

For kjøretøy med forlenget motorgange (MW1) foreligger det funksjonsbegrensninger for Mercedes PRO connect-tjenestene "Digital kjøreoversikt" og "Digital kjørebok". Når forlenget motorgange er aktiv, registreres bare én tur.

3

Vil du benytte "Digital kjørebok" som skattedokumentasjon, bør du først forvisse deg om at de angitte opplysningene er i samsvar med kravene fra skattemyndighetene der du bor.

Digital kjøreoversikt i bruk.

Alltid oversikt over viktige data om flåten.

Komponentene i Mercedes PRO connect.

Få vite mer om Mercedes PRO connect komponenter som gir mulighet for kommunikasjon mellom flåteledere, sjåfører og kjøretøy, og som ikke minst gjør det betydelig enklere.

Kom i gang nå og test systemet gratis!

Benytt deg av fordelen som ny kunde og velkomsttilbudet "Digital flåteløsning" som gjør at du kan bruke produktene "Digital kjøreoversikt" og "Digital kjørebok" samt mange andre produkter og tjenester gratis og uforpliktende i tre måneder.1

1

Din Mercedes PRO firmakonto opprettholdes etter at velkomsttilbudet er utløpt. Produkter som er blitt aktivert uavhengig av velkomsttilbudet, kan fortsatt brukes i samsvar med deres individuelle gyldighetsperiode. Velkomsttilbudenes tilsvarende gyldighetsperioder finner du i Mercedes PRO Store. For å kunne fortsette å profittere på hele produktporteføljen må du anskaffe de øvrige produktene og tjenestene på nytt når velkomsttilbudet er utløpt.

Vår anbefaling: Mercedes PRO produktrådgiver.

 

 

 

Få vite hvilke Mercedes PRO connect-produkter og -tjenester som er best egnet for din virksomhet.

 

Mer om Mercedes PRO.

Lorem Ipsum