Digital kjørebok.

Spar deg for arbeidet med å skrive kjørebok.

Aldri mer skrive kjørebok for hånd: Med Mercedes PRO connect og "Digital kjørebok"1 ,2 trenger du bare trykke på en knapp for å få alle skatterelevante data3 om kjøreturene dine og en signert PDF til skattemeldingen.

Aksepterer skattemyndighetene PDF-en? Ved hjelp av dette eksempeldokumentet kan du teste om PDF-en er i overensstemmelse med forskriftene til skattemyndighetene dine.

1

Mercedes PRO connect-tjenester er tilgjengelige for eVito, som produseres fra 03/2019. Hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-tjenester for din eVito, ta kontakt med forhandler.

2

For kjøretøy med forlenget motorgange (MW1) foreligger det funksjonsbegrensninger for Mercedes PRO connect-tjenestene "Digital kjøreoversikt" og "Digital kjørebok". Når forlenget motorgange er aktiv, registreres bare én tur.

3

Vil du benytte "Digital kjørebok" som skattedokumentasjon, bør du først forvisse deg om at de angitte opplysningene er i samsvar med kravene fra skattemyndighetene der du bor.

Fordelene dine i korte trekk.

Alle steuerrelevanten Daten als PDF

Alle skatterelevante data som PDF.

 
Digitale Erfassung aller Daten

Digital registrering av alle data.

 
Einfachere Arbeitsabläufe

Enklere arbeidsprosesser.

 

Inkluderte tjenester.

  1. Digital kjøreoversikt

  2. Digital kjørebok

1

Mercedes PRO connect-tjenester er tilgjengelige for eVito, som produseres fra 03/2019. Hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-tjenester for din eVito, ta kontakt med forhandler.

2

For kjøretøy med forlenget motorgange (MW1) foreligger det funksjonsbegrensninger for Mercedes PRO connect-tjenestene "Digital kjøreoversikt" og "Digital kjørebok". Når forlenget motorgange er aktiv, registreres bare én tur.

3

Appen Mercedes PRO connect skal ikke brukes mens man kjører. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

4

Alt etter marked kan sjåføren kategorisere kjøreturene på tre måter: som jobbtur, privattur eller arbeidsvei.

5

Vil du benytte "Digital kjørebok" som skattedokumentasjon, bør du først forvisse deg om at de angitte opplysningene er i samsvar med kravene fra skattemyndighetene der du bor.

Kompatible modeller og bruksområder.

Biler og modeller

Sprinter 907, Sprinter 910, Vito 447 (fra 05/2019), eVito 4471

Verktøy for kjøretøyadministrasjon

Mercedes PRO connect-app
1

Mercedes PRO connect-tjenester er tilgjengelige for eVito, som produseres fra 03/2019. Hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-tjenester for din eVito, ta kontakt med forhandler.

Du finner nærmere opplysninger om hvilke tjenester som fås til bilen din i Mercedes PRO connect tjenesteoversikt.

Kom i gang nå og test systemet gratis!

Benytt deg av fordelen som ny kunde og velkomsttilbudet "Digital flåteløsning" som gjør at du kan bruke produktet "Digital kjørebok" samt mange andre produkter og tjenester gratis og uforpliktende i tre måneder.1

1

Din Mercedes PRO firmakonto opprettholdes etter at velkomsttilbudet er utløpt. Produkter som er blitt aktivert uavhengig av velkomsttilbudet, kan fortsatt brukes i samsvar med deres individuelle gyldighetsperiode. Velkomsttilbudenes tilsvarende gyldighetsperioder finner du i Mercedes PRO Store. For å kunne fortsette å profittere på hele produktporteføljen må du anskaffe de øvrige produktene og tjenestene på nytt når velkomsttilbudet er utløpt.

Lorem Ipsum