Effektiv flåteadministrasjon basis.

Alltid oversikt over kjøretøyenes status og lokalisering.

Produktet "Effektiv flåteadministrasjon basis"1 kan hjelpe flåtelederen med å holde oversikten over flåten. Du kan til enhver tid hente frem både kjøretøyets lokalisering2 og status. Utnyttelsen av flåten kan dermed optimaliseres gjennom fremsynt og fleksibel planlegging, samtidig som bedriftens produktivitet økes. Ved mistanke om at kjøretøyet forflyttes, varsler "Tyverialarm" proaktivt.

1

Mercedes PRO connect-tjenester er tilgjengelige for eVito, som produseres fra 03/2019. Hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-tjenester for din eVito, ta kontakt med forhandler.

2

Posisjonen på kartene vises bare ved kjøretypen "Jobb" eller hvis ingen sjåfør er tilordnet kjøretøyet.

Fordelene dine i korte trekk.

Verwaltungsaufwand und Zeit sparen

Spar tid og administrasjon.

 
Auslastung und Produktivität

Bedre utnyttelse og produktivitet.

 
Schnell reagieren bei Diebstahlgefahr

Reager raskt ved fare for tyveri.

 

Inkluderte tjenester.

  1. Kjøretøystatus

  2. Kjøretøylogistikk

  3. Tyverialarm

1

Mercedes PRO connect-tjenester er tilgjengelige for eVito, som produseres fra 03/2019. Hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-tjenester for din eVito, ta kontakt med forhandler.

2

Appen Mercedes PRO connect skal ikke brukes mens man kjører. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

3

Posisjonen på kartene vises bare ved kjøretypen "Jobb" eller hvis ingen sjåfør er tilordnet kjøretøyet.

4

Ladestasjoner vises bare hvis tjenesten er tilordnet minst ett elkjøretøy.

5

Tjenesten "Send2Car" er bare tilgjengelig i forbindelse med MBUX multimediesystem med 7 tommers berøringsskjerm og navigasjon eller MBUX multimediesystem med 10,25 tommers berøringsskjerm. Tjenesten er ikke tilgjengelig for Vito og eVito.

6

Bare i kombinasjon med alternativene "Innbrudds- og tyverialarm" eller "Tyverisikringspakke" i Sprinter-seriene 907 og 910.

Kompatible modeller og bruksområder.

Biler og modeller

Sprinter 907, Sprinter 910, Vito 447 (fra 05/2019), eVito 4471

Verktøy for kjøretøyadministrasjon


Mercedes PRO connect-app
1

Mercedes PRO connect-tjenester er tilgjengelige for eVito, som produseres fra 03/2019. Hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten til Mercedes PRO connect-tjenester for din eVito, ta kontakt med forhandler.

Kom i gang nå og test systemet gratis!

Benytt deg av fordelen som ny kunde og velkomsttilbudet "Digital flåteløsning" som gjør at du kan bruke produktet "Effektiv flåteadministrasjon basis" samt mange andre produkter og tjenester gratis og uforpliktende i tre måneder.1

1

Din Mercedes PRO firmakonto opprettholdes etter at velkomsttilbudet er utløpt. Produkter som er blitt aktivert uavhengig av velkomsttilbudet, kan fortsatt brukes i samsvar med deres individuelle gyldighetsperiode. Velkomsttilbudenes tilsvarende gyldighetsperioder finner du i Mercedes PRO Store. For å kunne fortsette å profittere på hele produktporteføljen må du anskaffe de øvrige produktene og tjenestene på nytt når velkomsttilbudet er utløpt.

Lorem Ipsum