FAQ6
Hvorfor må jeg angi fødselsdatoen min?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Fødselsdatoen er nødvendig for at den enkelte forhandler skal kunne gjennomføre en kontroll. Forhandleren må sammenligne dataene som er lagret i PRO Portal med dine data i legitimasjonen.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum