FAQ8
Finnes det brukerdata som ikke kan endres etter at registreringen er gjennomført?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Alle brukerdata kan endres. Brukerdataene må imidlertid alltid være gyldige og oppdaterte, og stemme overens med dataene i legitimasjonen.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum