FAQ1
Hvordan starter jeg bruken av kommunikasjonsmodulen (LTE) for digitale tjenester?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Kommunikasjonsmodulen (LTE) for digitale tjenester er fast montert i kjøretøyet og aktiveres ved å kjøpe tjenester i Mercedes PRO-portalen (eller aktivering foregår ved at tjenester kjøpes og tilordnes kjøretøyet).

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum