FAQ2
Kan jeg bruke Mercedes PRO Cross-Boarder?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Kommunikasjonsmodulen arbeider over grensene. Roaming-gebyrer overtas av Mercedes PRO. Men dersom både telefon og datapakke er aktivert på den mobile enheten din, er dette muligens ikke tilfelle. Mercedes PRO er heller ikke ansvarlig for roaming-gebyrer som kan oppstå for disse mobile dataplanene.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum