FAQ1
Hva trenger jeg Mercedes PRO connect-appen til?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Mercedes PRO connect-appen muliggjør enkel kommunikasjon mellom flåteleder og fører. Slik kan føreren få viktige ordre- og kjøretøydata direkte på smarttelefonen. I tillegg har han muligheten til å tilordne et kjøretøy til seg selv med appen.

Avhengig av bestilte tjenester kan føreren ved hjelp av Mercedes PRO connect-appen også få direkte innsyn i gjennomførte turer eller fjernåpne og -lukke det tildelte kjøretøyet.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum