Starte med Mercedes PRO connect, trinn for trinn.

Slik starter med fabrikkløsningen med kommunikasjonsmodulen.

  1. Veiledning for administratorer og flåteledere
  2. Veiledning til førere1

Appen Mercedes PRO connect skal ikke brukes mens man kjører. Det er ellers fare for at man mister fokuset på trafikksituasjonen og setter seg selv eller andre i fare. Følg også alle bestemmelser som gjelder i det landet du til enhver tid oppholder deg i.

Har du behov for støtte?

Du kan nå oss døgnet rundt, hele uken.

Lorem Ipsum