Mercedes PRO | Spørsmål og svar
Vanlige spørsmål

Trenger du hjelp?

Spørsmål og svar.

Se svarene på vanlige spørsmål knyttet til Mercedes PRO og bruken i bil.

 1. (38)
 2. Idriftsettelse (20)
 3. Kommunikasjonsmodulen for digitale tjenester (2)
 4. Mercedes PRO connect App (7)
 5. Verktøy for kjøretøyadministrasjon (4)
 6. Avtale, rettighet og roller (2)
 7. eCell-modeller (3)
 1. Hva er forskjellen mellom Mercedes me og Mercedes PRO?

  Mercedes me er utviklet kun for privatkunder og deres behov. Mercedes PRO derimot, er spesielt utviklet for kommersielle varebilkunder samt deres behov og krav.

  Mercedes PRO er det nye merket for Mercedes-Benz Varebil. Det skal gi deg mulighet til å gjøre arbeidsdagen med din Mercedes-Benz varebil enklere og mer effektiv med digitale tjenester.

 2. Jeg har allerede en Mercedes me-konto. Kan jeg benytte innloggingsdataene til Mercedes PRO også?

  Ja, du kan logge deg inn i Mercedes PRO med innloggingsdataene for Mercedes me. Men du må likevel opprette en Mercedes PRO-konto. Dataene dine fra Mercedes me overføres ikke av juridiske grunner.

 3. Hva slags programvare trenger jeg for å bruke Mercedes PRO?

  Ettersom alle plattformene er nettbaserte, trengs ingen programvare. Som kjøretøydisponent benytter du desktopløsningen Mercedes PRO Portal inkl. biladministrasjonsverktøyet, og som sjåfør Mercedes PRO connect-appen, som du kan laste ned i Google Play Store og Apple App Store.

 4. Hva koster det å bruke Mercedes PRO?

  Mercedes PRO er gratis. Bare bestemte produkter er betalingspliktige. De kan beregnes enkeltvis eller som pakke etter at prøvetiden er utløpt. En oversikt over produktprisene finner du i dashbordet under rubrikken "Produkter".

 5. Må jeg ha internettilgang via en smarttelefon for å kunne bruke Mercedes PRO?

  Et kjøretøy med integrert kommunikasjonsmodul trenger ikke internettilgang via smarttelefon, ettersom SIM-kortet er integrert i bilen. På den måten er det også mulig å bruke Mercedes PRO connect uten en smarttelefon. Tjenestene som er utviklet spesielt for å gjøre sjåførens arbeidshverdag enklere, er imidlertid knyttet til Mercedes PRO connect-appen.

 6. Hvorfor må jeg angi fødselsdatoen min?

  Fødselsdatoen er nødvendig for at den enkelte forhandler skal kunne gjennomføre en kontroll. Forhandleren må sammenligne dataene som er lagret i PRO Portal med dine data i legitimasjonen.

 7. Finnes det firmadata som ikke kan endres etter at registreringen er gjennomført?

  Alle data bortsett fra "Land" kan endres. Endring av grunndataene til et firma kan føre til en ny generasjon av eksisterende avtaler.

 8. Finnes det brukerdata som ikke kan endres etter at registreringen er gjennomført?

  Alle brukerdata kan endres. Brukerdataene må imidlertid alltid være gyldige og oppdaterte, og stemme overens med dataene i legitimasjonen.

 9. Hvor lagres dataene jeg har lagt inn i min Mercedes PRO-konto?

  All kontoinformasjon i Mercedes PRO Portal lagres fysisk hos Mercedes-Benz AG i Stuttgart i Tyskland. Opplysninger om brukeren og foretaket videresendes bare til andre foretak når dette er nødvendig for å kunne utføre tjenestene som kunden har bestilt. Daimler vil ikke videresende noen personrelaterte data i kommersielle øyemed uten at kunden har gitt sitt uttrykkelige samtykke til det.

  Mer om datasikkerhet finner du her.

 10. Hva skjer med bildataene etter at jeg har fjernet et kjøretøy fra en flåte?

  Data er fortsatt tilgjengelig i biladministrasjonsverktøyet så sant vedkommende tjeneste fortsatt er aktiv for minst ett kjøretøy. Dersom ingen tjeneste er aktiv for bilen lenger, er ikke disse dataene tilgjengelige mer. Dersom en bil er fjernet fra Mercedes PRO connect eller ingen tjeneste er aktiv for bilen lenger, blir heller ingen data formidlet av den integrerte kommunikasjonsmodulen.

 11. Firmaadministrator har sluttet i firmaet. Hvordan kan jeg overta vedkommendes rolle?

  Det er ikke mulig å overta roller fra en annen bruker eller tilordne egen bruker roller. Firmaadministrator må tilordne en annen bruker rollen før han/hun slutter i firmaet. En firmaadministrator som har sluttet i firmaet, skal logge seg inn en siste gang og tilordne en annen bruker rollen "firmaadministrator".

 12. Er det mulig å invitere brukere som ikke har e-postadresse, til min firmakonto?

  Ja, det er mulig. Brukere kan også inviteres via mobiltelefonnummer. Men straks de bekrefter invitasjonen, må de oppgi en gyldig e-postadresse for sine personlige data. Det er ikke mulig å bruke en PRO-konto uten en e-postadresse.

 13. Firmaet mitt har avdelinger på flere steder i et land. Er det mulig å legge til flere steder i min Mercedes-PRO konto?

  For øyeblikket er det kun mulig å legge inn én adresse pr. firma.

 14. Hvorfor må jeg oppgi et personlig support-passord?

  Ved behov kan en medarbeider hos Mercedes-Benz forhandleren eller kundesupport-hotline få tilgang til din firmakonto i ditt navn, etter at du har oppgitt det personlige support-passordet. Dette er bare synlig for brukerne.

  Dette skal forhindre urettmessig tilgang til firmakontoen din. Dersom du trenger hjelp i Mercedes PRO Portal som krever tilgang til din konto via en Mercedes-Benz forhandler eller kundesupport, kan du oppgi ditt support-passord når du blir bedt om det. Du kan når som helst endre support-passordet.

 15. Jeg vil gjerne endre mitt personlige support-passord. Hvordan gjør jeg det?

  1. Logg deg inn og åpne personopplysningene dine.
  2. Du kan bare skrive inn en nytt support-passord uten å skrive inn det gamle først (passordet må oppfylle spesifikasjonene: minst 6 tegn, maks 20 tegn, ingen mellomrom)
  3. Du må skrive inn det nye passordet to ganger på grunn av mulige trykkfeil, og deretter bruke "Lagre"-knappen.
 16. Hvordan kan jeg slette min personlige brukerkonto?

  En bruker har ingen mulighet til å slette seg selv i en firmakonto. Slettingen må utføres av en firmaadministrator i brukeradministrasjonen til Mercedes PRO-portalen ved å klikke på papirkurvsymbolet. Den slettede brukeren informeres per e-post.

 17. Hvordan kan jeg slette firmakontoen fullstendig?

  Det er bare firmaadministratorer som kan slette en firmakonto. Under "Firmaopplysninger" finner du knappen "Slett firmakonto". Med denne funksjonen kan firmakontoen slettes i flere trinn. Merk at når du sletter Mercedes PRO-kontoen din, har du ikke lenger tilgang til kjøretøyadministrasjonsverktøyet og alle konnektivitetstjenester deaktiveres med det samme. Løpende avtaler avsluttes etter en frist på 14 dager.

 18. Jeg har opprettet to ulike Mercedes PRO-kontoer. Hvordan kan jeg flette dem sammen?

  Det er ikke mulig å flette sammen to ulike kontoer. Du bør fjerne alle kjøretøyene fra en av kontoene dine og legge dem til i den andre kontoen. Deretter sletter du kontoen som ikke lenger er gyldig, med "sletteknappen" under "firmadata".

 19. Hvilke funksjoner i Mercedes PRO Portal kan jeg bruke dersom jeg ikke har verifisert meg hos en forhandler? Er det begrensninger?

  Uten en kontroll hos en forhandler kan du hverken invitere flere brukere til kontoen din eller fullføre kjøpene dine. Du kan likevel levere bestillinger og legge til kjøretøy i kontoen din, men du må få disse verifisert hos en autorisert Mercedes-Benz varebilforhandler.

  Flere opplysninger om installasjon av Mercedes PRO connect finner du her.

 20. Hvordan kan jeg verifisere brukerkontoen min?

  Det påligger Mercedes-Benz å sørge for at bare bestemte personer som faktisk er ansvarlig for bilparken til et foretak, bruker Mercedes PRO. Derfor må Mercedes sammenholde opplysningene som er registrert i Mercedes PRO om vedkommende som har fullmakt til å opptre på vegne av foretaket, med opplysningene på et legitimasjonsbevis. Du må møte frem personlig hos en autorisert Mercedes-Benz forhandler og forevise et gyldig ID-dokument. Mercedes- Benz forhandleren kan merke brukerkontoen din i Mercedes PRO som "verifisert".

  Flere opplysninger om installasjon av Mercedes PRO connect finner du her.

 21. Hvordan starter jeg bruken av kommunikasjonsmodulen (LTE) for digitale tjenester?

  Kommunikasjonsmodulen (LTE) for digitale tjenester er fast montert i kjøretøyet og aktiveres ved å kjøpe tjenester i Mercedes PRO-portalen (eller aktivering foregår ved at tjenester kjøpes og tilordnes kjøretøyet).

 22. Kan jeg bruke Mercedes PRO Cross-Boarder?

  Kommunikasjonsmodulen arbeider over grensene. Roaming-gebyrer overtas av Mercedes PRO. Men dersom både telefon og datapakke er aktivert på den mobile enheten din, er dette muligens ikke tilfelle. Mercedes PRO er heller ikke ansvarlig for roaming-gebyrer som kan oppstå for disse mobile dataplanene.

 23. Hva trenger jeg Mercedes PRO connect-appen til?

  Med Mercedes PRO connect er du som fører alltid koblet til bilen – når som helst og hvor som helst, helt enkelt med smarttelefonen din. Alt etter bestilt Mercedes PRO connect-produkt kan du for eksempel finne bilstatusen og kontrollere batteriets ladetilstand eller dekktrykket. Du kan også se etter om dører eller vinduer er lukket, og ved behov låse eller låse opp bilen. Slik har du alltid kontroll, også på avstand.

 24. Hva koster Mercedes PRO connect App?

  Mercedes PRO connect App fås gratis i Apple App Store og i Google Play Store.

 25. Må jeg knytte Mercedes PRO connect-appen til kommunikasjonsmodulen (LTE) for digitale tjenester?

  Du må ikke koble Mercedes PRO connect-appen til kommunikasjonsmodulen (LTE) for digitale tjenester. Alle nødvendige data er tilgjengelig i kjøretøyadministrasjonsverktøyet.

  Mercedes PRO connect-appen sender automatisk sine data til kjøretøyadministrasjonsverktøyet, som synkroniseres med Mercedes PRO-portalen.

 26. Kan jeg bruke kommunikasjonsmodulen (LTE) for digitale tjenester uten smarttelefon?

  Når det gjelder kommunikasjonsmodulen (LTE) for digitale tjenester, etableres konnektiviteten via det integrerte SIM-kortet i kjøretøyet. På den måten er det mulig å bruke Mercedes PRO connect også uten en smarttelefon. Tjenestene som er utviklet spesielt for å gjøre sjåførens arbeidshverdag enklere, er imidlertid knyttet til Mercedes PRO connect-appen.

 27. Blir data overført fra Mercedes PRO connect App på utenlandsreiser?

  Data overføres bare når det finnes en aktiv internettforbindelse. Vær oppmerksom på at mobiloperatøren kan kreve roaming-gebyrer.

 28. Hva gjør jeg hvis jeg har glemt passordet mitt til Mercedes PRO connect-appen?

  Klikk på "Nytt passord"? på innloggingsskjermbildet til Mercedes PRO connect App. Da kommer du til siden "Tilbakestill passord", der du kan tilbakestille passordet ditt ved å taste inn e-postadressen din og tegn fra et bilde. Den aktuelle e-postmeldingen bli deretter sendt til innboksen din.

 29. Jeg har allerede Mercedes me-appen fra Mercedes, som jeg bruker for å koble meg til person- eller varebilen min. Kan jeg bruke Mercedes me-appen sammen med Mercedes PRO connect-appen?

  Du kan ikke bruke Mercedes me-appen og Mercedes PRO connect-appen sammen, ettersom de ikke er tilknyttet hverandre. Mercedes me-appen er ikke beregnet på forretningsmessig bruk med Mercedes PRO.

 30. Hva koster det å bruke kjøretøyadministrasjonsverktøyet?

  Bruken av verktøyet for kjøretøyadministrasjon i forbindelse med Mercedes PRO er gratis.

 31. Er antallet kjøretøyer begrenset i kjøretøyadministrasjonsverktøyet?

  Nei, antallet kjøretøyer er ikke begrenset i kjøretøyadministrasjonsverktøyet.

 32. Jeg har kjøpt et nytt/brukt kjøretøy. Da jeg prøvde å aktivere det i Mercedes PRO, fikk jeg en feilmelding der det sto at understellsnummeret (VIN) allerede er registrert på en annen konto. Hva skal jeg gjøre?

  Henvend deg til den forrige kjøretøyeieren du kjøpte kjøretøyet av, og be ham om å slette dette kjøretøyet fra sin konto. I avtalen som den forrige eieren/forhandleren signerte, er han forpliktet til å slette kjøretøyet fra sin konto etter salget. Dette står i avsnitt 5 d) i avtalen han har signert. Etter at den tidligere eieren/forhandleren har slettet understellsnummeret fra kontoen sin, kan du på nytt prøve å aktivere kjøretøyet i din Mercedes PRO-konto.

  Dersom tidligere eier av bilen ikke er kjent, kan du henvende deg til din forhandler. Skulle du fortsatt ha problemer med å legge understellsnummeret til kontoen, står din Mercedes-Benz forhandler eller Customer Assistance Center til tjeneste på telefon: 00 800 3777 7777.

 33. Hva gjør jeg hvis jeg har glemt passordet mitt til kjøretøyadministrasjonsverktøyet?

  Klikk på "Nytt passord" på innloggingsskjermbildet til verktøyet for kjøretøyadministrasjon. Da kommer du automatisk til siden "Nytt passord", der du kan tilbakestille passordet ved å angi e-postadressen din.

 34. Er jeg forpliktet til å akseptere alle betingelsene?

  Nei, du er ikke forpliktet til å akseptere alle bestemmelsene, men du må akseptere minst de bestemmelsene som er relevante for produktene du ønsker å bruke. Støtte hos autoriserte partnere, for eksempel ved en bestilling, er likevel kun mulig i fullt omfang dersom du har akseptert alle bestemmelser på forhånd. Bestemmelsene blir først gyldige når du har anskaffet det tilhørende produktet eller tjenestene.

 35. Hvem kan jeg henvende meg til dersom jeg har flere spørsmål?

  Telefon- og e-postsupport tilbys døgnet rundt av Mercedes-Benz Customer Assistance Center. Mercedes-Benz kundesupport-senter kan nås på og på e-postadressen: connect.deu@cac.mercedes-benz.com.

 36. Jeg har et spørsmål angående mitt eCell kjøretøy.

  Hvis du har spørsmål angående din ladeinfrastruktur, kontakt wallbox-leverandøren din.
  (eks. TMH; telefonnummer: +49 894 1614 3070, e-postadresse: service@mobilityhouse.com)
  Har du kjøpt wallbox fra Mercedes-Benz, henvender du deg til din Mercedes-Benz forhandler eller kontakt kundeservice: 00 800 9777 7777.

  Har du spørsmål angående tjenestene dine, henvender du deg til Mercedes-Benz kundeservice, telefon: 00 800 3777 7777 eller på e-postadressen mproconnect.deu@cac.mercedes-benz.com

 37. Hvordan kan jeg lade mitt eCell kjøretøy?

  Forutsetninger for vellykket lading:

  • Tilstrekkelig tid for fullading av kjøretøyet
  • Ladepluggen er riktig tilkoblet, låst og koblet til ladeinfrastrukturen
  • Motorpanseret er lukket
  • Kjøretøyet er i girstilling "P"
  • Vellykket identifisering med RFID-kortet på ladestasjonen
 38. Hvordan kan jeg klimaregulere mitt eCell kjøretøy?

  Forutsetninger for vellykket klimaregulering:

  • Klimareguleringen er aktivert og nødvendig avreisetid er bestemt
  • Alle vinduer og dører er lukket
  • Motorpanseret er lukket
  • Kjøretøyet er i girstilling "P"
  • Ladepluggen er riktig tilkoblet, låst og koblet til ladeinfrastrukturen (ved lading uten wallbox hjemme kan ytelsen til klimaanlegget være redusert)
  • Den forhåndsinnstilte temperaturen i kjøretøyet og utetemperaturen er forskjellige (ved samme innstilling aktiveres ingen klimaregulering)
  • Batterinivået er mer enn 15 %
Mercedes-Benz PRO connect Support. Vi hjelper deg gjerne.

Har du behov for støtte?

Du kan nå oss døgnet rundt, hele uken.

Lorem Ipsum