FAQ-10
Hva skjer med bildataene etter at jeg har fjernet et kjøretøy fra en flåte?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Data er fortsatt tilgjengelig i biladministrasjonsverktøyet så sant vedkommende tjeneste fortsatt er aktiv for minst ett kjøretøy. Dersom ingen tjeneste er aktiv for bilen lenger, er ikke disse dataene tilgjengelige mer. Dersom en bil er fjernet fra Mercedes PRO connect eller ingen tjeneste er aktiv for bilen lenger, blir heller ingen data formidlet av den integrerte kommunikasjonsmodulen.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum