FAQ-11
Firmaadministrator har sluttet i firmaet. Hvordan kan jeg overta vedkommendes rolle?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Det er ikke mulig å overta roller fra en annen bruker eller tilordne egen bruker roller. Firmaadministrator må tilordne en annen bruker rollen før han/hun slutter i firmaet. En firmaadministrator som har sluttet i firmaet, skal logge seg inn en siste gang og tilordne en annen bruker rollen "firmaadministrator".

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum