FAQ-12
Er det mulig å invitere brukere som ikke har e-postadresse, til min firmakonto?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ja, det er mulig. Brukere kan også inviteres via mobiltelefonnummer. Men straks de bekrefter invitasjonen, må de oppgi en gyldig e-postadresse for sine personlige data. Det er ikke mulig å bruke en PRO-konto uten en e-postadresse.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum