FAQ-14
Hvorfor må jeg oppgi et personlig support-passord?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ved behov kan en medarbeider hos Mercedes-Benz forhandleren eller kundesupport-hotline få tilgang til din firmakonto i ditt navn, etter at du har oppgitt det personlige support-passordet. Dette er bare synlig for brukerne.

Dette skal forhindre urettmessig tilgang til firmakontoen din. Dersom du trenger hjelp i Mercedes PRO Portal som krever tilgang til din konto via en Mercedes-Benz forhandler eller kundesupport, kan du oppgi ditt support-passord når du blir bedt om det. Du kan når som helst endre support-passordet.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum