FAQ-20
Hvordan kan jeg verifisere brukerkontoen min?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Det påligger Mercedes-Benz å sørge for at bare bestemte personer som faktisk er ansvarlig for bilparken til et foretak, bruker Mercedes PRO. Derfor må Mercedes sammenholde opplysningene som er registrert i Mercedes PRO om vedkommende som har fullmakt til å opptre på vegne av foretaket, med opplysningene på et legitimasjonsbevis. Du må møte frem personlig hos en autorisert Mercedes-Benz forhandler og forevise et gyldig ID-dokument. Mercedes- Benz forhandleren kan merke brukerkontoen din i Mercedes PRO som "verifisert".

Flere opplysninger om installasjon av Mercedes PRO connect finner du her.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum