FAQ-9
Hvor lagres dataene jeg har lagt inn i min Mercedes PRO-konto?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

All kontoinformasjon i Mercedes PRO Portal lagres fysisk hos Mercedes-Benz AG i Stuttgart i Tyskland. Opplysninger om brukeren og foretaket videresendes bare til andre foretak når dette er nødvendig for å kunne utføre tjenestene som kunden har bestilt. Daimler vil ikke videresende noen personrelaterte data i kommersielle øyemed uten at kunden har gitt sitt uttrykkelige samtykke til det.

Mer om datasikkerhet finner du her.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum