FAQ-1
Er jeg forpliktet til å akseptere alle betingelsene?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Nei, du er ikke forpliktet til å akseptere alle bestemmelsene, men du må akseptere minst de bestemmelsene som er relevante for produktene du ønsker å bruke. Støtte hos autoriserte partnere, for eksempel ved en bestilling, er likevel kun mulig i fullt omfang dersom du har akseptert alle bestemmelser på forhånd. Bestemmelsene blir først gyldige når du har anskaffet det tilhørende produktet eller tjenestene.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum