FAQ-2
Hvordan kan jeg lade mitt eCell kjøretøy?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Forutsetninger for vellykket lading:

  • Tilstrekkelig tid for fullading av kjøretøyet
  • Ladepluggen er riktig tilkoblet, låst og koblet til ladeinfrastrukturen
  • Motorpanseret er lukket
  • Kjøretøyet er i girstilling "P"
  • Vellykket identifisering med RFID-kortet på ladestasjonen
Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum